Поверителност

Събиране и обработка на лични данни: 
Личните данни са информация, която служи за Вашата идентификация, т.е. име, адрес, електронен или пощенски адрес. FASHIONCAT не събира лични данни от вас, освен ако вие не ги предоставите в специални случаи, например, когато поръчвате продукти и се регистрирате.

Използване и съхраняване на личните данни:
FASHIONCAT ще използва личните ви данни единствено за целите на техническото управление на сайта, за да ви предостави достъп до специална информация или за обща комуникация с вас. FASHIONCAT няма да продава вашите лични данни на трети страни, нито ще ги търгува някъде другаде. Служителите на FASHIONCAT са длъжни да опазват поверителността на вашите данни и да спазват споразумение за разкриване на поверителна информация.

Свобода на избора: 
Вие контролирате информацията, която предоставяте на FASHIONCAT за себе си. Ако обаче изберете да не споделите тази информация, имайте предвид, че е възможно да нямате достъп до някои области на сайта.

Сигурност: 
FASHIONCAT отдава голямо значение на осигуряването на сигурността на личните ви данни. Вашите данни се защитават съвестно от загуба, унищожение, изопачаване/фалшификация, манипулация и неправомерен достъп или неправомерно разкриване.

Непълнолетни лица: 
FASHIONCAT съветва всички родители и настойници да обучават децата си на безопасност и отговорност при предоставяне на лични данни в Интернет. Непълнолетните не трябва да предават лични данни на сайта на електронния магазин без разрешението на своите родители или настойници. FASHIONCAT никога няма да събира лични данни, ако знае, че са на непълнолетни лица, нито ще ги използва по някакъв начин или разкрива на трети страни без разрешение.

Връзки към други Интернет сайтове:
Под-страниците в този сайт могат да съдържат връзки към други доставчици, които не прилагат изявлението за защита на поверителността. Когато напускате сайта на FASHIONCAT, моля, потърсете и прочетете изявлението за поверителност на всеки сайт, който събира лична информация.

Уведомление за промени:
Всички промени на нашата политика за защита на личните данни ще бъдат оповестявани в изявлението за поверителност, на главната страница и на други места, каквито сметнем за подходящи. По всяко време имате възможност бързо и лесно да прекратите абонамента си за получаване на електронни съобщения от нас.

За всяко нарушение на Вашите потребителски права по Закона за защита на потребителите сигнализирайте Комисията за защита на потребителите на телефон  0700 111 22